Klauzula informacyjna - OSKAR PLUS Adam Rożnawski
Oferta Logo Kontakt WYMIARY
W koszyku 0 szt
za 0.00 zł
     
Strona główna Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU Z AKTYWNYM KONTEMZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Różnawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OSKAR PLUS Adam Różnawski, ul.T.Kościuszki 28,05-270 Marki.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika oraz wszelkich usług z tym związanych w sklepie internetowym - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. zawarcia umowy kupna – sprzedaży za pośrednictwem sklepu - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych– marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie;4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego z wyłączeniem przeglądania treści sklepu (w takim przypadku podanie danych nie jest konieczne). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług w ramach sklepu. Przeglądanie sklepu nie wymaga podawania danych osobowych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ODBIORCÓW ZAPISANYCH DO NEWSLETTERAZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Adam Różnawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OSKAR PLUS Adam Różnawski, ul.T.Kościuszki 28,05-270 Marki.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - zgodnie z wyrażoną w tym zakresie zgodą (w postaci zamówienia newslettera) - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie dopuszczalnym okresie;4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usługi wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (newslettera). Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych wymaganych w formularzu zamówienia usługi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi newsletter.


sklepy internetowe Epro